Jsme schopni zajistit kvalitní výlep Vašich plakátů, cena za vylepení 1 kusu je 120,- Kč bez DPH. V této ceně je zahrnuto i odstranění Vašeho polepu po skončení reklamní kampaně.