Jsme schopni zajistit kvalitní výlep Vašich plakátů, cena za vylepení 1 ks plakátu je 100,- Kč plus DPH. V této ceně je zahrnuto i odstranění Vašeho polepu po skončení reklamní kampaně.