Nové Město

Nové Město založil dne 8. března 1348 český král Karel IV. 12. února 1784 se pak Nové Město stalo částí nově vzniklého Královského hlavního města Prahy. Tato městská čtvrť a katastrální území Prahy na pravém břehu Vltavy má rozlohu 3,34 km². Před vytvořením Královského hlavního města Prahy bylo s názvem Nové město pražské městem.

Část severně od hranice vedoucí po Jiráskově mostě, a ulicích Myslíkově, Lazarské a Žitné (1,75 km²) patří do obvodu a městské části Praha 1, část jižně od této hranice do obvodu Praha 2, a malá část patří do obvodu Praha 8.

V této části se nachází Muzeum hlavního města Prahy. Původně muzeum, založené roku 1883, umístěno v bývalém kavárenském pavilonu, postaveném roku 1878 Františkem Sallerem a J. Beningerem. K pavilonu přistavěna v letech 1896–1898 novorenesanční budova podle projektu Antonína Wiehla a Antonína Balšánka. Na průčelí plastická výzdoba od Ladislava Šalouna, Františka Stránského, Vojtěcha Šaffa a Františka Hergessela. Uvnitř štukatury od Viléma Amorta je plastická výzdoba Ladislava Wurzela, Františka Hergessela a Františka Procházky. Na podestě schodiště je socha Herkula od Adriana de Vries.

Severně od budovy stávala gotická brána. Pamětní deska na budově muzea připomíná oběti srážky s dělníky v roce 1844 (B. Benda, osazeno roku 1960). Severně od budovy se nachází v sadech Jana Švermy pomník padlých, osazený roku 1948.